O projektu

Cilj projekta "Naš suvenir" je plasman, promocija i distribucija suvenira u virtualnoj prodavnici na sajtu www.suvenir.smp.edu.rs. Predstavljeni proizvodi nastali su kreativnim radionicama ŠOSO Milan Petrović - gde se obrazuju i radno angažuju učenici sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, uz stručnu podršku. Korisnici organizuju sadržaj prodavnice, prikupljaju podatke i isporučuju robu putem kurirske službe. Učesnici prate statistiku poseta i učestvuju u kreiranju kampanje za svoje proizvode. Cilj aktivnosti je ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom u globalnu mrežu i trgovinsku utakmicu. Promocija i distribucija se odvijaju konstantno tokom trajanja projekta.

Projekat podržalo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.