Partneri

Turistička organizacija Vojvodine podržava projektne aktivnosti, koje su u skladu  sa Strategijom razvoja turizma Srbije, kao i sa trenutnom revizijom Strategije. Zaposleni u Turističkoj organizaciji Vojvodine učestvovali su u brojnim domaćim i međunarodnim projektima, te tako raspolaže dovoljno edukovanim i sposobnim kadrovima za realizaciju projekata. Dugoročni uticaj projekta zasniva se na povećanju značaja turizma u privredi Srbije, povećanom broju  zaposlenih OSI u turističkom sektoru, kao i društveno dogovornom poslovanju u turizmu. Turistička organizacija Vojvodine će svojim iskustvom iz oblasti realizacije projekata i kapacitetima aktivno učestvovati u realizaciji ovog projekta i ukoliko bude potrebno podržati projekat i finansijski i medijski.

ŠOSO „Milan Petrović“ je regionalni lider u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite i zapošljavanja dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom. Brine o preko 1200 učenika i korisnika programa socijalne zaštite na 15 lokacija u Novom Sadu, dislociranim odeljenjima u 10 mesta u okolini i dnevnim boravcima u Sr. Karlovcima i Novom Sadu. U oblasti socijalne zaštite škola realizuje programe dnevnih boravaka, radnog angažovanja u Radnom centru, stanovanja uz podršku, usluge “Predah”. Za svoj rad škola ja nagrađivana najvišim nacionalnim priznanjima i uvažena i od međunardnih eksperata u ovoj oblasti.